TERMET

EN PL

Źródła finansowania

Projekt finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013,

Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii

Działanie 1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy

Poddziałanie 1.1.2. Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych.


Środki finansowe pochodzą w 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w 15% z budżetu państwa przeznaczonego na naukę.


 

Innowacyjna gospodarka Unia Europejska