TERMET

EN PL

Partnerzy

Projekt jest realizowany przez Konsorcjum dwóch jednostek naukowych:

Politechnikę Warszawską i Akademię Górniczo Hutniczą

Koordynatorem projektu jest

Uczelniane Centrum Badawcze – Materiały Funkcjonalne Politechniki Warszawskiej.

Partnerami w projekcie jest

Wydział Inżynierii Materiałowej
Instytut Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.

W projekcie wykorzystuje się doświadczenie i kompetencje zespołów naukowców, w tym w szczególności w zakresie:


Projekt realizowany jest poprzez wykonanie trzech zadań:


  1. Opracowanie innowacyjnych materiałów, kompozytów o podwyższonej przewodności cieplnej – rolę wiodącą pełni Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie,
  2. Opracowanie metod modelowania struktury materiałów o podwyższonej przewodności cieplnej pod kątem uzyskania optymalnej kombinacji właściwości cieplnych i konstrukcyjnych – rolę wiodącą pełni Politechnika Warszawska, Instytut Techniki Cieplnej,
  3. Opracowanie bazy danych właściwości użytkowych materiałów kompozytowych o podwyższonej przewodności cieplnej – rolę wiodącą pełni Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej.
Innowacyjna gospodarka Unia Europejska