TERMET

EN PL

Linki

www.pw.edu.pl,
www.agh.edu.pl,
www.poig.gov.pl,
www.mnisw.gov.pl,
www.mrr.gov.pl,
www.bfs.ca.pw.edu.pl


Artykuł dr Jana Wróbla "Thermodynamic and elastic properties of the phases appearing in the lightweight La-Mg alloys"

http://www.scientific.net/MSF.690.15


Artykuł dr Jana Wróbla "Thermodynamic and mechanical properties of lanthanum-magnesium phases from density functional theory"

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838811019220


Artykuł dr Marcina Rosińskiego "Synthesis and characterization of the diamond/copper composites produced by the pulse plasma sintering (PPS) method"

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925963512001331

Artykuł mgr Mirosław Kruszewski "Kompozyty Cu-diament o dużym przewodnictwie cieplnym wytwarzane metodą PPS"

http://ptcer.pl/mccm/pl/szczegoly-artykulu/64/3/534

Artykuł Macieja Woźniaka "Thermal conductivity of highly loaded aluminium nitride–poly(propylene glycol) dispersions"

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0017931013005164

Artykuł Macieja Woźniaka "New anhydrous aluminum nitride dispersions as potential heat-transferring media"

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0032591012007723

Artykuł Kamila Jankowskiego "ptcer.pl/pobierz/671"

 

 

 

Innowacyjna gospodarka Unia Europejska