TERMET

EN PL

Kontakt

Dr inż. Łukasz Ciupiński - Koordynator Projektu
Uczelniane Centrum Badawcze – Materiały Funkcjonalne, Politechnika Warszawska
Budynek Wydziału Inżynierii Materiałowej
Ul. Wołoska 141, 02-507 Warszawa
Tel. 22 234 87 92
e-mail: ba.termet@inmat.pw.edu.pl


Dr hab. inż. Dariusz Kata - Kierownik Zadania 1
Wydział Inżynierii  Materiałowej i Ceramiki
Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie
Ul. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
Tel. 12 617 25 74
e-mail: kata@uci.agh.edu.pl


Prof. dr hab. inż. Roman Domański - Kierownik Zadania 2
Instytut Techniki Cieplnej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Politechnika Warszawska
Tel. 22 234 52 56
e-mail: Roman.Domanski@itc.pw.edu.pl


Dr inż. Piotr Śpiewak - Kierownik Zadania 3
Wydział Inżynierii Materiałowej
Politechnika Warszawska
Tel. 22 234 87 48
e-mail: pspiewak@inmat.pw.edu.pl

Innowacyjna gospodarka Unia Europejska